Coronavirus m.m.

Kära medlemmar!!

På Fysiken Sport -& Motionscenter kommer vi att göra allt vi kan för att agera med alla ekonomiska resurser vi har möjlighet till.
Vi håller oss ständigt uppdaterade av folkhälsomyndigheten och följer deras rekommendationer.

Våra åtgärder

* Vi har utökat, förstärkt och lagt om våra städrutiner.

* All personal har utökat ansvar med att rengöra träningsutrustning
och områden och ytor våra besökare kommer i kontakt med.

* Genom Soma Move bjuder vi på 6 st videos du kan göra hemma. https://somamove.com/free/

* Inom kort lanserar vi vår egen ONLINE träning. Mer info kommer!

1. Stanna hemma om du känner dig minsta krasslig.

På så sätt undviker du även att smitta människor på bussen, arbete eller andra ställen.

2. Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar på händer och sprids när du tar på utrustning eller tar någon i hand. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i ca 30 sekunder, torka noga.

3. Rengör utrustning

Var noga med att göra ren träningsutrustning före och efter dig för att minimera risken att bli smittad och på så vis smitta andra.

4. Hosta och nys i armvecket

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng pappersnäsduk i en papperskorg och tvätta därefter händerna noga!

5. Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smittan sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

7. Träningen är viktigt för Din hälsa!

Vi menar att det är viktigt att du fortsätter sköta Din träning, hos oss, utomhus eller hemma. Träningen är viktig för Din motståndskraft mot sjukdomar och allmänna psykosociala hälsa.

8. Stötta Fysiken

Vi hoppas också att Ni stöttar vårt arbete och de utmaningar vi och många andra företag står inför, vi behöver alla medlemmar vi har och räknar med att även i fortsättningen ha äran att få vara din träningsklubb!

Varför stänger vi inte gymmet helt som SATS gjort?

Det är väldigt svårt för oss att ge konkreta svart på allt nu, därför avvaktar vi tills vi har mer info från myndigheter. Ytterligare en anledning att just SATS gjort detta är att de har helt andra ekonomiska resurser, där deras investerare omsätter många miljarder. Om myndigheterna anser att gym ska stängas behöver vi och de flesta anläggningar uppbackning från staten.
Tills dess gör vi vårt yttersta i allt vi kan göra.

Är inte gym högrisk för Corona?

Eftersom medlemmar som besöker oss har som krav att vara symptomfria så anser vi och en del experter att ett gym inte är högre smittorisk än övriga ställen.

Detta är all information vi har för tillfället.

Har du frågor om Coronaviruset?
Folkhälsomyndigheterna uppdaterar ständigt på:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/